Phở Khô

Phở cao 18

955 Trần Phú, P.2, Bảo Lộc
29
06:00–20:00

Phở Khô Hào Ký

125 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Bảo Lộc
26
06:00 - 21:00