Quảng Trường

Trà Sữa Niji

157 Nguyễn Công Trứ, P1, Bảo Lộc
21
08:00–22:30

Hải Sản Sốt Cajun

143 Nguyễn Công Trứ, P2, Bảo Lộc
21
14:00–22:00