phở

Phở Lập

50 Đường 1/5, P. Blao, Bảo Lộc
38
06:00 - 21:30