Đập Nước

Hồ Cai Bảng

Trương Định, Lộc Ngãi, Bảo Lâm
26
Mở cả ngày

Đập Daklong Thượng

Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
27
24h

Đập Nước Mai Thành

Phan Châu Trinh, Lộc Tiến, Bảo Lộc
18
Mở cả ngày