Đập Nước

Hồ Cai Bảng

Trương Định, Lộc Ngãi, Bảo Lâm
41
Mở cả ngày

Đập Daklong Thượng

Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
35
24h

Đập Nước Mai Thành

Phan Châu Trinh, Lộc Tiến, Bảo Lộc
24
Mở cả ngày