Đập Nước

Đập Daklong Thượng

Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng
71
24h

Hồ Cai Bảng

Trương Định, Lộc Ngãi, Bảo Lâm
60
Mở cả ngày

Đập Nước Mai Thành

Phan Châu Trinh, Lộc Tiến, Bảo Lộc
34
Mở cả ngày